skip to Main Content

Space Dinner – romindustriens årskonferanse er et årlig arrangement i regi av NIFRO. Vi samler romindustrien, forskningsmiljøer, forvaltningen og politikere til en faglig dag med fokus på romvirksomhet og samfunnsnytte.

Arrangementet er det eneste i sitt slag i Norge og arrangeres hvert år i begynnelsen av februar i Oslo.

I tillegg til medlemmer er deltagelse forbeholdt for inviterte gjester.

Space Dinner 2018 er den 18. i rekken og avholdes 6. februar 2018.

 

 

Søk
X