skip to Main Content

Space Dinner – Romindustriens Årskonferanse 2018.

  1. februar 2018, Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

 

Kl 13:00     Registrering og kaffe.

Kl 13:30     Åpning v/ Eline Oftedal, Daglig leder i NIFRO.

Kl 13:35     Hilsning fra statsråd Monica Mæland (ikke bekreftet)

Kl 13:40     Satellitter; en forutsetning for trygg og sikker navigasjon

Geir Håøy, CEO Kongsberg Gruppen

Eldar Hauge, CEO Indra Navia

Trond Hovland, Daglig leder, ITS Norway

Kl 14:30   Utdeling av NIFRO prisen.

Prisvinner presenterer oppgaven.

Kl 14:45     Pause

Kl 15:15     Hvorfor bygge romindustrien v/ Mr Eric Morel de Westgaver,

ESA Director of Industry, Procurement and Legal Services, ESA

Hvordan bygge en romnasjon, v/ Richard Peckham, UKSpace

Norge som romnasjon v/statsråd Mæland (ikke bekreftet)

Kl 16:00   Debatt: Statens rolle i utviklingen av en romnasjon

Eric Morel de Westgaver, Richard Peckham, Statsråd Mæland

Kl 16: 30   Andøya; ”Europas hovedport til verdensrommet” v/Odd Roger Enoksen, CEO,

Andøya Space Center

Kl 16:50     Oppsummering v/ Christian Hauglie-Hanssen, President, NIFRO.

Kl 17:00     Mingling m/aperitiff.

Kl 18:00     Bankett i Speilsalen.

 

Konferansier og debattleder: Erik Wold

 

Søk
X