skip to Main Content

Geir Førre/ Seriegrunder og investor

Geir  har hatt en usedvanlig treffsikkerhet med sine oppstartsselskaper og investeringer. På SPACE DINNER vil han delta i  debatten: Er norsk teknologi konkurransedyktig internasjonalt i 2030?

Søk
X