skip to Main Content

FSi og NIFRO inviterer til seminar:

Norske romkapasiteter:
Av økende strategisk betydning for forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett til vekst for norsk næringsliv

Onsdag, 5 februar 2020,

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) organiserer et seminar om norske romkapasiteter onsdag 5 februar 2020. Målet med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av forsvaret og sivile myndigheter, og samtidig være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv.

Regjeringen har nylig lagt frem en ny Stortingsmelding for romvirksomhet. Dette markere startskuddet for en ny strategisk periode i norsk rompolitikk. Andre nasjonale strategier og planer som Nasjonal Transportplan og Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021 – 2024) belyser i økene grad utnyttelsen av rominfrastruktur og behovet for nasjonale kapasiteter. Det synes derfor å være et nyttig tidspunkt å diskutere hvordan norske offentlige og private aktører bør arbeide fremover for å sikre en god norsk rompolitikk.

 

Verden går nå inn i en ny romalder, hvor teknologisk utvikling gjør det stadig enklere å bygge og å sende opp bedre, billigere og flere satellitter. Dette gir en rekke avhengigheter, muligheter og utfordringer på tvers av sektorer. Norsk romvirksomhet har tradisjonelt vært fokusert på de europeiske romprogrammene fordi det har vært mest kostnadseffektivt da rominfrastruktur til nå har vært særdeles kostbart. Utviklingen innen mikroteknologi har skapt en ny romalder hvor flere og flere land utvikler nasjonale satellittsystemer for å dekke sine spesielle brukerbehov, behov for kontroll og forutsigbarhet og for å inngå strategisk samarbeid bi-lateralt.

Et proaktivt engasjement til utviklingen og en kombinert internasjonal og nasjonal satsing vil derfor være vegen å gå for Norge. Det vil sikre egenkapasitet og tilgang til kritiske tjenester for stat- og samfunnssikkerhet, fremme norsk industri i en av verdens raskest voksende sektorer, sikre innovasjon og teknologisk utvikling som muliggjør vekst i andre sektorer, og data nødvendige for et digitalt, grønt og blått skifte.

FSI og NIFRO vil invitere industri og myndigheter til et seminar for å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også kan være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv, hvilke kommersielle muligheter norsk industri ser i en satsing på å bygge opp nasjonale kapasiteter, og hvordan man bør jobbe sammen på tvers av myndigheter og industri for å legge til rette for en strategisk satsing som både møter myndighetenes behov og fremmer norsk industri.

 

Påmelding er nå stengt da vi har nådd full kapasitet.

 

 

 

Program:

 

Norske romkapasiteter:
Av økende strategisk betydning for Forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett til vekst for norsk næringsliv

09:00 – Velkommen NIFRO og FSi

Del.1  Bredere perspektiv: Utvikling og behov

09:05
Norske næringsinteresser i rommet
XX, NFD (TBC) 

09.15
Romvirksomhet og internasjonale samarbeid
Marianne Hagen, statssekretær, UD

09:25
Utviklingstrekk globalt – muligheter og utfordringer knyttet til rommet
Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende direktør, Norsk Romsenter

09.55
Forsvarspolitisk perspektiv på nasjonal romvirksomhet – drivere for utvikling av situasjonsforståelse, kontroll og handlefrihet gjennom sivilt- militært romsamarbeid
Generalmajor Odd-Harald Hagen, Forsvarsdepartementet

10:20
En ny romalder – behovet for nye nasjonale teknologiprogrammer og virkemidler
Mari Eldholm, Daglig leder, NIFRO

10.30
Pause

Del. 2 Hva kan vi lære av forsvarssektoren?

10.50
Hvordan har forsvarsindustrien utviklet seg i samarbeid med forsvarssektoren
Torbjørn Svensgård, Administrerende direktør, FSi

11.10
FOU samarbeid i forsvarssektoren
Trygve Sparr, Forskningssjef, FFI

Del 3. Hvordan kan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også være et springbrett til internasjonal vekst for norsk industri?

11.30
Utviklingen av nasjonale romkapasiteter som et springbrett for kommersiell vekst
Eirik Lie, President, Kongsberg Defence and Aerospace

11.45
Nasjonale program og internasjonalt samarbeid som verktøy for vekst
Morten Brandtzæg, CEO, Nammo

12.00
Oppskytninger av småsatelitter fra Andøya: nytteverdi og muligheter for industri
Odd Roger Enoksen, CEO, Andøya Space Centre

12.15
Lunsj

13.00
Teknologileveranser til norske satellitter
Gard Ueland, President, Kongsberg Seatex

13.15
Romkapasiteter for viktige nasjonale samfunnsbehov
Jostein Rønneberg, CEO, Space Norway

13.30
Nasjonale tjenester som grunnlag for kommersielle muligheter internasjonalt
Jan Petter Pedersen, Senior Vice President, Strategy and Relations, KSAT

13.45
Videreutvikling av nasjonale romkapasiteter på Telenors satellitter – i dag og i fremtiden
Peter Olsen, Director Satellite &  Business Development,  Telenor Satellites

14.00
Pause

Del. 4 «Newspace in Norway»

14.20
Krytoteknologi på mikrosatellitter
Truls Andersen, CEO, Eidel

14.35
Smarte satellitter gir smarte tjenester
Kenneth Hauglund, Managing Director, S&T

Del. 5 Veien videre mot dual-use nasjonale romkapasiteter

14.55
Panel: Veien videre mot dual-use nasjonale romkapasiteter?
Moderert av Onno Verberne,President NIFRO

Med:
Truls Andersen,  CEO, Eidel
Ingelin Drøpping, Kongsberg Defence and Aerospace (TBC)
Peter Olsen, Director Satellite &  Business Development, Telenor Satellites
Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende direktør, Norsk Romsenter

15.25
Avslutning

Søk
X