skip to Main Content

Romindustriens årskonferanse – Space Dinner 2017 ser på framtidsutsikter i næringen.

Norsk romvirksomhet har fått mye oppmerksomhet i de siste månedene, etter at regjeringen foreslo å kutte deltagelsen i det europeiske romsamarbeidet i European Space Agency, ESA. Dette mobiliserte politikere, næringslivet og interesseorganisasjoner og til slutt vedtok et enstemmig Storting at Norge skal opprettholde deltagelsen i ESA på eksiterende nivå.

Det er gode nyheter for romvirksomheten. Samtidig er det store beløp som går inn i deltagelsen i ESA, og  næringen ønsker å bidra til at Norge får industrikontrakter, arbeidsplasser og teknologiutvikling igjen.

Dette er et syn partiene på Stortinget deler og derfor har de bedt Regjeringen ta fram en nasjonal romstrategi.

Geir Håøy, CEO, Kongsberg Gruppen, Morgen Tengs, CEO, Telenor Satellite er noen av næringslivstoppene som kommer. Geir Pollestad, leder for Næringskomiteen på Stortinget, Ove Trellevik fra Høyre og  opposisjonen vil være med i diskusjonen. Det hele blir ledet av journalisten Erik Wold. Hvordan Norge kan få best uttelling for medlemskapet i ESA og hvilke framtidsutsikter bedriftslederne ser for romvirksomheten vil bli hovedtema på årets Space Dinner. Se hele programmet her.

I forkant av konferansen avholdes et mini-seminar om Starburst; et nytt sommerjobbprogram for studenter. Programmet er et samarbeid mellom bedrifter, ledet an av Kongsberg Gruppen, NIFRO og NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. De første studenten vil starte på programmet allerede i februar.

Space Dinner er et arrangement for NIFROs medlemmer og inviterte gjester. Påmeldingsskjema finner du her.

Er du interessert i å delta kan du sende mail til nifro@nifro.no.

Søk
X