skip to Main Content

NIFRO Nyhetsbrev nr 6/2022

Last ned: 230102 NIFRO Nyhetsbrev 6 -2022 November-desember >

Godt Nyttår til alle!

Over finner dere siste nyhetsbrev fra NIFRO for 2022, eller det første for 2023. Her kan dere bl a lese om høstens nokså dramatiske prosess knyttet til Norges langsiktige forpliktelser overfor ESA – som heldigvis endte godt, og som er med på å skape grunnlag for fremtidsoptimisme. Men mesteparten av nyhetsbrevet er viet spennende ting som skal skje i 2023 – ikke minst Romnæringens årskonferanse, Space Dinner, som går av stabelen 8. februar.

Som dere vil se av nyhetsbrevet, ligger 2023 an til å bli et særdeles spennende rom-år; God lesning!

Med hilsen

Gunnar Heløe
Daglig leder/Director
NIFRO
Tel +47 488 92 340

Vi står foran store sprang i vår utforskning og bruk av rommet. Illustrasjon: NASA
Vi står foran store sprang i vår utforskning og bruk av rommet. Illustrasjon: NASA
Søk
X