skip to Main Content

Norsk romvirksomhet samles til Space Dinner 2017

Nå er det få dager igjen til Space Dinner – Romindustriens Årskonferanse 2017.

Vi ser fram til gode diskusjoner om næringspolitikk, høyteknologisk utvikling og Norges posisjon i det europeiske rommarkedet.

I forkant av konferansen, kl 11:00, inviterer vi til et møte med fokus på utdanning. Her vil sommerstudentprogrammet STARBURST presenteres. Dette er et unikt samarbeid mellom industrien og interesseorganisasjoner.  Arrangementet er åpent for alle. Det finner også sted på Grand Hotell.

Programmet til den 17. Space Dinner er variert og spennende:

Kl 13:00 Registrering og kaffe.

Kl 14:00 Åpning v/ Eline Oftedal, Daglig leder i NIFRO.

– Behovet for en langsiktig nasjonal romstrategi v/Geir Pollestad, SP, leder Næringskomiteen på Stortinget.

– Regjeringens rompolitikk og Europa v/ Ove Trellevik, Stortingsrepresentant, Høyre

– Norsk romvirksomhets samfunnsnytte v/Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet.

– Debatt og spørsmål til innlederne.

Kl 15:10 Pause.

Kl 15:30 Norsk romvirksomhet i et framtidsperspektiv.

Samtale mellom Even Aas, konserndirektør, samfunnskontakt, Kongsberg Gruppen, Morten Tengs, CEO, Telenor Satellite og Morten Brandtzæg, CEO, NAMMO Raufoss. Moderator: Erik Wold.

– Spørsmål til innlederne fra salen.

Kl 16:30 Utdeling av NIFRO prisen.

– Prisvinner presenterer oppgaven.

Kl 16:50 Oppsumering v/ Christian Hauglie-Hanssen, President, NIFRO.

Kl 17:00 Mingling m/aperitiff.

Kl 18:00 Bankett i Speilsalen. Konferansier og debattleder: Erik Wold

Arrangementet er åpent for NIFRO-medlemmer og inviterte gjester. For spørsmål om arrangementet eller deltagelse kontakt NIFRO på nifro@nifro.no

Hele arrangementet gjennomføres på norsk.

Søk
X