skip to Main Content

Ingen ny satsing på romvirksomhet i statsbudsjettet for 2018

Romindustrien er glad for at regjeringen øker støtte til teknologiutvikling.

I statsbudsjettet for 2018 legger regjeringen opp til en videreføring av norsk medlemskap i Den europeiske romorganisasjone ESA. De viderefører også deltagelsen i EUs romprogrammer. For norsk romindustri representerer dette en kontinuitet i regjeringens rompolitikk.

Det europeiske rommarkedet er hjemmemarked for norsk romindustri. Med budsjettet for 2018 sender regjeringen signaler til de europeiske samarbeidslandene at Norge er en langsiktig partner, noe som er viktig for norsk romindustri.

”Etter at regjeringen ønsket å kutte norsk deltagelse i viktige europeiske samarbeidsprosjekt med budsjettet de la fram for 2017, er vi nå glade for at regjeringen går tilbake til ”stø kurs” og viser våre internasjonale samarbeidspartner at Norge fører en langsiktig og forutsigbar rompolitikk ”sier Eline Oftedal, daglig leder i bransjeorganisasjonen for norsk romvirksomhet, NIFRO.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til teknologiutvikling og sikring av IP (immaterielle rettigheter). ”Det er gledelig at disse midlene økes, sier Christian Hauglie-Hanssen, president i NIFRO som til daglig leder Kongsberg Space and Surveillance. ”Det er dyrt og tidkrevende å utvikle teknologi som skal fungere i verdensrommet. For å få kontrakter i europeiske og internasjonal prosjekter må bedriftene kunne vise at teknologien de tilbyr fungerer. Det er blant annet dette regjeringen nå vil øke støtten til” sier Hauglie-Hanssen.

Til våren vil regjeringen legge fram en strategi for satsing på romvirksomhet. NIFRO har forventninger til at strategien vil ta et langt skritt fram og bidra til at Norge tar enda større markedsandeler i det voksende rommarkedet.

Søk
X