skip to Main Content

Norges Arktiske Universitet

Campus Narvik

Bachelor og Master Satellitteknologi er en unik utdanning i Norge som åpner for en spennende karriere. Studiet er fremtidsrettet innenfor fagfelt som samfunnet har blitt avhengig av og der Norge har en sterk stilling. Det handler om jordobservasjon (eks overvåking av menneskelig trafikk eller naturressurser), romforskning, meteorologi, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting. Utdanningen vil gi mange muligheter både innenfor nasjonale forskningsvirksomheter og bedrifter og videre åpne for muligheter internasjonalt for den som ønsker seg utenlands.
Etter de grunnleggende fagene i det første året vil utdanningen omhandle mange ting: generell romteknologi med banemekanikk, analog og digital elektronikk, generell programmering og programmering av elektronikk, instrumentering for satellitter og ekstreme forhold, raketter og ballonger, kommunikasjonsteknologi, bølgeutbredelse, antenner, signalbehandling, håndtering av satellittdata, databaser, bildebehandling og om fysikk for jordovervåking. I det 3.e året utvides perspektivene i faget Romfysikk og Astronomi der Andøya Space Center og Skibotn feltstasjon brukes for lab-virksomhet.
I studiet inngår også raketteknologi. Under en feltuke ved Andøya Space Center vil en nyttelast settes sammen, integreres i en rakett og siden skytes og telemetridata samles inn og analyseres. Problemstillingene innenfor satellitteknologi er beslektet med teknologi for droner (UAV) og flere prosjekter vedrørende droner er knyttet til utdanningen. HIN-studenter har gjennom årene deltatt i nasjonale satellittprosjekter der to cube-satellitter (Ncube og HinCube) har blitt utviklet og skutt opp. Studenter har deltatt i europeiske student-prosjekt innenfor ESA (European Space Agency) i hvilke også utenlandske universiteter har deltatt. Videre har et prosjekt (ESPRIT) foregått i samarbeid med et amerikansk universitet i hvilket en rakettnyttelast ble utviklet i samarbeid med NASA.

Videreføringen på Master i de siste to årene av et femårig løp gir en teoretisk fordypning av Bachelor studiet, særlig innenfor jordovervåking. Master studiet er et godt utgangspunkt for en PhD.

Her forenes interessene for både romfartsentusiaster og teknologientusiaster.

Se nettside: UiT Narvik

Kontaktpersoner

Arne Bjørk

Studiekoordinator Bachelor Satellitteknologi
E-post: Arne Bjørk
Tel +47 76 96 62 62 / +47 980 37 053

Jo Høkedal

 

 

Integrering av nyttelast i studentrakett ved NAROM/Andøya Space Centre
×Close search
Søk
X