skip to Main Content

Indra Navia AS

 

Indra Navia leverer navigasjons-, kommunikasjons- og tårnsystemer til verdens ledende flyplasser og luftfartsoperatører (Air Navigation Service Providers). Selskapet besitter kunnskap som er bygget opp gjennom 90 år, og med prosjekter i 111 land samt med over 1000 unike kunder. Høyt kompetente fagfolk, pålitelige systemer og dedikerte support og service tjenester understøtter kundens investering og sikrer en langsiktig verdi for kunden. Indra Navias portefølje inneholder internasjonalt anerkjente merkevarer – GAREX, InNOVA og NORMARC.

NORMARC er merkenavnet innen navigasjonssystemer der bedriften er verdensledende for innflygings- og landingssystemet ILS. Indra Navia har også utviklet innflygingssystem som bruker GPS (SCAT-I). Bedriften har kontrakter med EU (SESAR-programmet) for utvikling av et landingssystem basert på GPS (GBAS) samt bidra til frembringelsen av et system også basert på Galileo.

Besøk vår nettisde: www.indracompany.com/en/indra-norway

Kontaktperson: Linda Lavik
E-post: linda.lavik@indra.no

Søk
X