skip to Main Content

NTNU

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Hovedtyngden av forskning og undervisning som angår romfart ved NTNU utøves ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) (link7). Forskningen ved IE adresserer utfordringer som spenner fra basisforskning innen matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk, til internasjonale forskningsutfordringer innen energi, helse og velferd, IKT-sikkerhet, maritime og arktiske operasjoner. Les mer om NTNU her

Link1: https://www.ntnu.no/studier/emner/FY3201#tab=omEmnet

Link2: http://www.ntnu.no/studier/emner/TTT4234#tab=omEmnet

Link3: http://www.ntnu.no/eit/tfe4850

Link4: http://nuts.cubesat.no/

Link5: http://www.ntnu.edu/ie/camos

Link6: https://www.ntnu.edu/amos

Link7: http://www.ntnu.no/ie

Link8: http://www.ntnu.no/


Kontaktperson:
Milica Orlandic
E-post: milica.orlandic@ntnu.no
Telefon: +47 735 91 436


Integrering av nyttelast i studentrakett ved NAROM/Andøya Space Centre
Søk
X