skip to Main Content

Statsat

Statsat AS er et datterselskap av Space Norway AS, og dermed et heleid statlig selskap som definerer, utvikler og anskaffer rominfrastruktur for norske offentlige formål. Vi opererer også satellitter for det offentlige Norge. Ved utgangen av 2015 opererer Statsat to norske satellitter for Kystverket, AISSat-1 og -2. I løpet av 2016 vil Statsat også ha operativt ansvar for tre nye satellitter.

Vi har et tett samarbeid med Norsk Romsenter (NRS) og fungerer som prosjektansvarlig på flere av NRS’ småsatellittprosjekter.

Statsat har et høykompetent miljø som selv utvikler løsninger for høyt automatiserte satellittoperasjoner. Som resultat driver Statsat en meget kostnadseffektiv operasjon for den norske stat.

Besøk våre nettsider: www.statsat.no

×Close search
Søk
X