skip to Main Content

Telenor Satellite

Telenor Satellite er en stor europeisk satellittleverandør som distribuerer signaler fra sine satellitter på 1 grad vest. Telenor Satellite distribuerer TV- og bredbåndstjenester til kunder innen media, sjøfart, olje og gass.

Telenor Satellite’s nettverk består av satellittflåten på 1 grad vest, jordstasjoner og fibernettverk. Via dette hybride nettverket leverer vi totale TV-løsninger og bredbåndstjenester via satellitt til hele Europa, samt deler av Midtøsten og Afrika.

I dag distribuerer vi digitale TV- og radiosignaler til millioner av europeiske hjem. I tillegg sørger vi for å gi pålitelig datakommunikasjon til fjerntliggende områder på land og til havs. Vi er forpliktet til å holde våre kunder tilkoplet via satellitt.

Ønsker du mer informasjon om Telenor Satellite, besøk vår hjemmeside på www.telenorsat.com

 

Oppskyting Av Satellitten Thor 7 I April 2015.
Oppskyting Av Satellitten Thor 7 I April 2015.
Søk
X