skip to Main Content

VELKOMMEN TIL SPACE DINNER 2020

Space Dinner er romindustriens årlige konferanse, etterfulgt av en middag. Konferansen legger til rette for dialog mellom industri, akademia og myndigheter på viktige temaer og utviklingstrekk i norsk rompolitikk.

2020 markerer starten på et nytt tiår, og verden går for alvor inn i det mange beskriver som en ny romalder. Teknologisk utvikling gjør det stadig enklere å bygge og å sende opp bedre, billigere og flere satellitter. Dette gir en rekke avhengigheter, muligheter og utfordringer på tvers av sektorer.

I lys av den rivende utviklingen har Regjeringen nå lagt frem Stortingsmelding. 10 (2019 -2020) høytflyvende satellitter – jordnære formål. Populært referert til som Romstrategien er den temaet for Space Dinner 2020.

Fordi romvirksomhet er en internasjonal sektor av natur, mener vi at den norske satsingen må forstås i et bredere internasjonalt perspektiv. Derfor er dagens konferanse delt i to, hvor den første delen er dedikert til å belyse utviklingen i; den globale romøkonomien, i Europa og en av Norges nærmeste samarbeidspartnere – Tyskland.

I den andre delen av programmet har vi invitert representanter fra Regjeringen, politikere, den norske forvaltningen, akademia og industri til å presentere sine perspektiv og tanker rundt den nye Romstrategien og flere av temaene den tar opp. Vi oppfordrer alle til å stille spørsmål, diskutere med kollegaer i pausen og delta i diskusjonen om hvordan vi sammen skal forme Norges fremtid som en romnasjon.

Meld deg på innen 21 januar: http://www.nifro.no/spacedinner

Space Dinner 2020:
«En ny romstrategi: Et verktøy for fremtiden?»         
4. februar 2020, Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

12.00 Registration and coffee

13.00 WelcomeMari Eldholm, Director, NIFRO

1.      International Perspectives: Why is an ambitious space strategy so important? (in English) 

13.10 «What are the trends in the global space economy?», Manny Shar, Head of Analytics, Bryce Space and Technologies

13:25 «The European NewSpace Agency», Jan Woerner, Director General, European Space Agency

13:50 «European Union – EU space policy looking ahead», Paraskevi Papantoniou, Head of Unit for Space Policy, European Union

14.10 «The German EU Council Presidency initiative: Establishing key principles for the global space economy… and its relevance for Norway«, Kai-Uwe Schrogl, German Ministry of Economic Affairs and Energy

14.25 Pause

2.      Legger Romstrategien til rette for en god norsk satsing på romvirksomhet? (in Norwegian)

14.50 «Presentasjon av norsk romstrategi», Lucie Katrine Sunde-Eidem, Statssekretær for Næringsministeren

15.10 «Høytflyvende satellitter –  jordnære formål… i en ramme av new space-økonomi og utenrikspolitikk», Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende Direktør, Norsk Romsenter

15.30 «Norske satellitter gir brebånd i Arktis»,  Kjell-Ove Orderud Skare, Space Norway

15.40 «Panel: Legger Romstrategien til rette for en konkurransedyktig norsk romindustri?

  •   Rolf Skattebo, CEO, KSAT
  • Gunnar Mæhlum, CEO, IDEAS
  • Thomas Leira, Co-Founder, VAKE

16.10 «Arbeidet med ny nasjonal romlov: en statusoppdatering fra lovutvalget», Trine- Lise Wilhelmsen, leder, ekspertutvalget for norsk romlov

16.25 «Et industriperspektiv på en ny norsk romlov», Odd Roger Enoksen, CEO, Andøya Space Centre

16:40 Pause

17.05 «Hva er romstrategiens relevans for Norsk forsvar og sikkerhetsarbeid?», Tone Skogen, Statssekretær for Forsvarsministeren

17.25 «Hva er de viktigste politiske faktorene for vekst i norsk romindustri?», Ingelin Drøpping, Executive Vice President of Space and surveillance, Kongsberg Defence and Aerospace

17.40 «Politisk debatt: perspektiver på romstrategien»

  • Kårstein Eidem Løvås, (H) Stortingsrepresentant (TBC)
  • Åsunn Lyngedal, (AP) Stortingsrepresentant
  • Geir Pollestad, (SP) Stortingsrepresentant og leder av Næringskomiteen (TBC)
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Stortingsrepresentant

18.05 «Avsluttende bemerkninger: Fremtiden til norsk romindustri – perspektiver fra NIFRO», Onno Verberne, President, NIFRO

18:15 «Utdeling av NIFRO prisen», Jøran Grande

18.25 «Avslutning», Siri-Lill Mannes

Kveldsprogram

18.30 Mingling

19:00 Bankett

×Close search
Søk
X