skip to Main Content
Norsk romindustri

Norsk romvirksomhet omsetter for omlag 8 milliarder norske kroner i året. Virksomheten er spredt rundt i hele landet og representerer et bredt spekter av teknologi og industri.

Etablerte industrikonsern som KONGSBERG GRUPPEN, NAMMO og Telenor har alle omfattende romvirksomhet. I Norge er det også flere gründerselskap som blant andre IDEAS og S&T som satser på romteknologi.

Norsk romvirksomhet er i stor grad bygget opp gjennom norsk medlemskap i European Space Agency (ESA), hvor Norge ble medlem i 1987. Gjennom medlemskap i ESA sikres norske bedrifter mulighet til å delta i ESA prosjekter.

Omfanget av norsk romvirksomhet

NIFRO har en sammensatt gruppe medlemmer, herunder produsenter, forskningsinstitutter, satellittoperatører, utviklere samt både store og små bedrifter i oppstrøms- og nedstrømsmarkedet. Produkter og tjenester inkluderer områder som

  • Telekommunikasjon
  • Satellittsystemer og komponenter
  • Fremdriftssystemer
  • Satellittutvikling
  • Oppskytingsfasiliteter for sonderaketter og ballongoperasjoner
  • Bakkestasjoner og systemer for satellittkommunikasjon og styring
  • Romvitenskap
  • Romutdanning

 

Norge er medlem av den Europeiske Romorganisasjonen ESA, og deltar i EUs programmer Copernicus, Galileo og Horizon 2020.

I tillegg er Norge med i prosjektene Copernicus og Galileo som er samarbeidprosjekter mellom ESA og den Europeiske Union, EU.

Norske bedrifter arbeider tett sammen med annen europeisk romvirksomhet, og også med amerikanske og andre internasjonale aktører.

Søk
X