skip to Main Content

ROMINDUSTRIENS ÅRSKONFERANSE

SPACE DINNER

10. mai 2022, kl 12.00. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

Program

Tid
12:00 Registrering og kaffe

13:00

Velkommen

 • Gunnar Heløe, Daglig leder, NIFRO
Del 1. International Perspectives: A view from the European Space Administration (ESA), and the
Norwegian context

13.10-
13.30

The European Space Agency – ESA 2025, serving European society and the 2030 agenda

 • Josef Aschbacher, Director General, European Space Agency

13:30-
13:45

International Space developments seen in a Norwegian context

 • Christian Hauglie-Hanssen, Director General, Norwegian Space Agency

13:45-
14:10

Discussion: Future perspectives and opportunities for the European and Norwegian Space sector

 • Josef Aschbacher, Director General, European Space Agency
 • Christian Hauglie-Hanssen, Director General, Norwegian Space Agency
 • Discussion hosted and co-ordinated by Siri Lill Mannes

14:10-
14:30
Pause
Del 2. Norsk romfart mot 2030

14:30-
14:50

Regjeringens rom-ambisjoner i lys av romstrategien og Hurdals- plattformen

 • Næringsminister Jan Christian Vestre (ikke bekreftet). Alternativt statssekretær Janicke Andreassen, Nærings- og

fiskeridepartementet

14:50-
15:05

Situasjonsforståelse i det nære verdensrom. Også fokus på romsøppel-problematikk.

 • Hans Morten Synstnes, Fagsjef Strategi, Norsk Romsenter

15:05-
15:15

Hvordan lykkes med en komplett industriell verdikjede for småsatellitter?

 • Harald Aarø, KDA Space

15:15-
15:35

Sett i lys av Hurdalsplattformens ambisjoner: Hvordan kan vi best benytte statlig rom-aktivitet som lokomotiv for norsk romnæring og etablering av en fullverdig industriell verdikjede?

Paneldiskusjon:

 • Statssekretær Janicke Andreassen, NfD.
 • Ole Morten Olsen, Avdelingsdirektør, Romsenteret
 • Ketil Olsen/Ingun Berget, Andøya Space
 • Onno Verberne, NAMMO/President NIFRO
 • Harald Aarø, KDA Space
 • Truls Orderløkken Andersen, EIDEL

15:35-
15:55
Pause

15:55-
16:10
Forsvarssektorens romsatsing og samarbeid med norsk romnæring. Hvilke romkapasiteter vil Forsvaret
behøve i 2030?

 • Statssekretær Bent-Joacim Bentzen, Forsvarsdepartementet

16:10-
16:50

Hva skjer i norsk romfartsnæring? (8 min på hver)

 • Ingun Berget, Andøya Space
 • Bernt Skeie, Clara Venture Labs
 • Halvor B. Veiby, Solstorm Rocket Propulsion
 • Mats Heigre, Dynaspace
 • Terje Stabæk, Newspace North

16:50-
17:00

Isar Aerospace’s plans at Andøya

 • Sebastian Straube
 • Isar Aerospace

17:00-
17:20
Pause

17:20-
17:25

Spaceport North: Høstens program

 • Ole Dokka, Spaceport North

17:25-
17:55

Politisk debatt: Hvordan skal vi lykkes med norsk romsatsning?
Hva kan norsk romnæring levere til samfunnet i 2030?
Hvilke muligheter gir New Space for norsk romindustri?

 • Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap), Næringskomiteen
 • Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H), Næringskomiteen +2-3 andre stortingsrepresentanter fra Næringskomiteen, evt. andre debattanter Ikke bekreftet.
 • Eirik Selnæs Sivertsen Prosjektleder, NTNU Havrom
 • Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Nordland fylkeskommune + evt andre politikere
 • Rolf Skattebo, CEO KSAT
 • Kjell-Ove Orderud Skare, Space Norway
 • Trygve Sparr, FFI

17:55-
18:05

Utdeling av NIFRO-prisen med kort presentasjon av vinneroppgaven

 • Juryformann Jøran Grande/Årets prisvinner

 

18:05-
18:15

Avsluttende bemerkninger: Fremtiden til norsk romnæring – perspektiver fra NIFRO

 • Onno Verberne, President, NIFRO

 

18:15-
18:20

Avslutning

 • Siri-Lill Mannes

 

18:20-
19:00

Avslutning

 • Siri-Lill Mannes

 

19:00-
22:00

Bankettmiddag

 • Næringsminister Jan Christian Vestre deltar under middagen og vil trolig holde en (kort) tale. (ikke bekreftet)
 • Konferansier: Siri Lill Mannes 
Søk
X