skip to Main Content

ROMINDUSTRIENS ÅRSKONFERANSE

SPACE DINNER

8. februar 2023, kl 12.00. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

Program

Tid
12:00 Registrering og kaffe

13:00 Velkommen

Innledende refleksjoner.

 • Gunnar Heløe, Daglig leder, NIFRO
 • Siri Lill Mannes, dagens konferansier, SpeakLab AS
Norsk romfart mot 2030: Det store perspektivet

13.10-
13.30
Regjeringens rom-ambisjoner i lys av romstrategien og Hurdals-plattformen

 • Næringsminister Jan Christian Vestre, Nærings- og fiskeridepartementet

13:30-
14:05
Politisk debatt: Hvordan skal vi lykkes med norsk romsatsning?
Hva kan norsk romnæring levere til samfunnet i 2030? Hvilke muligheter gir New Space for norsk romindustri?

 • Næringsminister Jan Christian Vestre Nærings- og fiskeridepartementet
 • Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), Finanskomiteen
 • Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), Energi- og miljøkomiteen
 • Ingrid Liland, nestleder MDG
 • Onno Verberne, President NIFRO
 • Harald Aarø, Styremedlem NIFRO

14:05-
14:30
Pause
Romsatsing i forsvarssektoren

14:30-
14:45
Forsvarssektorens romsatsing og samarbeid med norsk romnæring. Hvilke romkapasiteter vil Forsvaret behøve i 2030?

 • Morten Tiller, Forsvarsdepartementet

14:45-
15:00
Organiseringen av romkapasiteter i Forsvaret

 • John-Arild Bodding, representant Forsvaret

15:00-
15:15
FFIs satsning på romkapasiteter

 • Marte S. Kalveland, forskningsleder FFI

15:15-
15:35
Pause
Er 2023 begynnelsen på noe nytt?

15:35-
15:55
Etter ESAs Ministerrådskonferanse 2022: Fremtidsperspektiver for norsk romsektor «Beeing bolder»

Christian Hauglie-Hanssen Administrerende direktør, Norsk Romsenter. 

15:55-
16:10

Norsk satsning på småsatellitter: En oversikt over programmene

  • Kjersti Moldeklev, Norsk Romsenter

16:10-
16:45

Diskusjon: Er 2023 året der norsk romnæring tar av for alvor? Hvordan skal vi lykkes med å lage en fullverdig verdikjede?

 • Christian Hauglie-Hanssen, NRS
 • Christina Aas, Director SmallSat Kongsberg Defence & Aerospace
 • Ketil Olsen, Andøya Space
 • Eirik Selnæs Sivertsen, NTNU
 • Amund Nylund, KSAT
 • Thomas Leira, VAKE

16:45-
17:05

Pause

Utvikling og kompetansebygging – og hva skjer fremover?

17:05-
17:35

Diskusjon: Hvordan bygge den rette kompetansen og forsknings-infrastrukturen for at vi skal lykkes med norsk romsatsing?

 • Cecilie Rolstad Denby, Instituttleder, Institutt for teknologisystemer, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo
 • Camilla Brekke, prorektor, UiT/Norges arktiske universitet Representant NTNU
 • Thomas Tybell, instituttleder/professor, NTNU
 • Anne Margrethe Horsrud, leder Andøya Space Education
 • Truls Orderløkken Andersen, CEO at Eidsvoll Electronics AS

17:35-
17:50

Andøya Spaceport frem mot launch i 2023

 • Jon Harr, Operations Director at Andøya Spaceport

17:50-
17:55
GLOC 2023: The Global Space Conference on Climate Change Oslo, 23.-25. mai 2023

 • Ole Morten Olsen, Norsk Romsenter

 

17:55-
18:00
Spaceport Norway 2023

 • Ole Dokka, Spaceport Norway

 

18:00-
18:15
(TBA)

 

18:15-
18:25
Avsluttende bemerkninger: Fremtiden til norsk romnæring – perspektiver fra NIFRO

 • Onno Verberne, President, NIFRO

 

18:25-
19:00
Mingling 

19:00-
22:00
Bankettmiddag

Hurdalsplattformen:

 • Legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.
 • Satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard. Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres.
Søk
X