skip to Main Content

SINTEF

SINTEF er et flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Vi utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning, og er blant de fire største uavhengige oppdragsforskningsinstituttene i Europa.

Innen romteknologi har SINTEF blant annet levert strålingsdetektorer til romfartsapplikasjoner (inkl. mikrodosimetri), utviklet gassmåleinstrumenter for luftkvalitet på bemannede romferder, deltatt i prosjekt på 3D kamera for docking operasjoner, og har i tillegg aktiviteter innen forskning på satellittkommunikasjon og utvikling av satellittkommunikasjonssystemer.

Besøk våre nettsider: www.sintef.no

Kontakt:

Mats Carlin,

Email: Mats.Carlin@sintef.no

Search
X