skip to Main Content

Velkommen til

Norsk industriforum for romvirksomhet

ENDELIG ENIGHET OM ESA-MIDLENE!

Endelig er det også formelt klart: Tirsdag 22. november voterte Stortinget over "Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå". Forslaget ble enstemmig vedtatt på under ett minutt, ved at også regjeringspartiene…

februar

8feb12:00- 22:00Space Dinner 2023

NIFRO NYHETSBREV NR 5/22 ER NÅ UTE

I dette nyhetsbrevet kan du bl a lese om regjeringens foreslåtte kutt i norske forpliktelser overfor ESA - og NIFROs arbeid for å forhindre dette. Spaceport Norway, Nordic Launch, og en rekke andre saker står også på menyen - samt…

Kronikk om statsbudsjettet og ESA-kuttene

Nedenstående kronikk/leserbrev har de siste dagene stått på trykk i en del lokalaviser - bl a Avisa Nordland, Nordnorsk Debatt (Nordlys), Oppland Arbeiderblad og Romerikes Blad. Dette er et samarbeid med Abelia og Forskningsinstituttenes Fellesarena. Dette er et ledd i…

NIFROs høringsinnspill statsbudsjettet 2023 – Stortingets Utenriks- og forsvarskomite

Her finner dere NIFROs skriftlige høringsinnspill til Stortingets Utenriks- og forsvarskomite om statsbudsjettet for 2023. Budskapet er selvfølgelig til dels det samme som det vi sendte til Næringskomiteen for noen dager siden, men tar også opp et par andre saker.…

NIFROs høringsinnspill Statsbudsjettet 2023 -Stortingets Næringskomite

221012 Skriftlig innspill NIFRO Næringskomiteen budsjetthøring okt 22 v3[39210] 221016 Muntlig høringsinnspill næringskomiteen 17 okt 22 Vedlagt følger NIFROs høringsinnspill til Statsbudsjettet for 2023. Innspillene er gitt til budsjetthøringer i Næringskomiteen på Stortinget. Som det fremgår, er NIFRO sterkt kritisk…

Søk
X