skip to Main Content

Velkommen til

Norsk industriforum for romvirksomhet

NIFRO Nyhetsbrev nr 1/2023

Vedlagt følger NIFROs Nyhetsbrev nr 1/2023. Her kan du bl a lese om årets Space Dinner og en rekke interessante arrangementer som finner sted fremover. God lesning! Med hilsen Gunnar Heløe Daglig leder, NIFRO230309 NIFRO Nyhetsbrev 1 -2023 Januar-februar

L minus to Space Dinner launch

NIFRO/FSi ROM-SEMINAR ONSDAG 22. MARS: HVORDAN SIKRE NASJONALE ROMKAPASITETER?

EU skal gjennom sitt program Secure Connectivity/IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) utplassere sin egen satellittkonstellasjon for sikker kommunikasjon for EUs medlemsstater. 2.4 Mrd Euro av EUs midler kombinert med privat finansiering skal sørge for bygging og…

NIFRO Nyhetsbrev nr 6/2022

Last ned: 230102 NIFRO Nyhetsbrev 6 -2022 November-desember > Godt Nyttår til alle! Over finner dere siste nyhetsbrev fra NIFRO for 2022, eller det første for 2023. Her kan dere bl a lese om høstens nokså dramatiske prosess knyttet til…

ENDELIG ENIGHET OM ESA-MIDLENE!

Endelig er det også formelt klart: Tirsdag 22. november voterte Stortinget over "Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå". Forslaget ble enstemmig vedtatt på under ett minutt, ved at også regjeringspartiene…

NIFRO NYHETSBREV NR 5/22 ER NÅ UTE

I dette nyhetsbrevet kan du bl a lese om regjeringens foreslåtte kutt i norske forpliktelser overfor ESA - og NIFROs arbeid for å forhindre dette. Spaceport Norway, Nordic Launch, og en rekke andre saker står også på menyen - samt…

No Events on The List at This Time

Søk
X