skip to Main Content

Validé

valide_logo_horizontal_black_rgb

Validé fasilliterer innovasjonsprosjekter helt fra tidlig FoU-fase til kommersialisering gjennom å tilføre erfaring, kompetanse, nettverk, kapital og drivkraft, herunder prototypeutvikling, teknologiutvikling, forvaltning av IPR, produktutvikling, forretningsutvikling og vekst. Validé tilbyr egenkapital, pre-såkorn, såkorn og venture-kapital. Vi har også tilgang på og kjennskap til regional, nasjonal og internasjonal offentlig kapital.

Validé er offisiell partner for teknologioverføring for flere forskningsmiljøer, og godkjent Siva inkubator. Dette inkluderer ansvar for IPR og kommersialisering av intellektuelle verdier. Ideene kommer fra industri, FoU og enkeltpersoner. Inkubatorvirksomheten tilbyr akseleratorprogram, kontorfasiliteter og oppstartspakker rettet mot innovative oppstartsselskaper regionalt og nasjonalt.

Validé er ansvarlig for den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs nasjonale teknologioverføringsinitiativ (NTTI) i Norge (www.spacetransfer.no) og jobber for teknologioverføring til og fra romfartsindustrien.

 

Besøk våre nettsider: www.valide.no

 

Kontakt

Erik Monsen

Innovation and Business Development Manager

ESA Technology Transfer Broker

Email: erik@valide.no

×Close search
Søk
X