skip to Main Content

Universitetet i Oslo

  • Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruksjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.
  • Observasjoner fra satellitter hjelper oss å studere Jorda selv, Sola og universet som helhet.
  • Vi kan gjøre observasjoner fra verdensrommet som er umulige fra bakken, fordi vi slipper unna Jordas forstyrrende atmosfære.
  • UiO studerer romvær for å kunne varsle solstormer og sikre satellittsignaler man kan stole på til bruk i skipsnavigasjon og oljeboring.
  • UiO bruker satellittobservasjoner for å finne ut mer om hvordan Sola fungerer.
  • UiO utforsker verdensrommet for å finne ut hvordan universet har utviklet seg og hva det inneholder: Hva er mørk materie og mørk energi?
  • UiO studerer Jorda ved bruk av satellittobservasjoner og avansert laserteknologi for å finne ut mer om klima og meteorologi.
  • UiO bygger egne satellitter og deltar i konstruksjon av satellittdeler.

Kontakt:

Nettside: uio.no/english/
Kontaktperson: Woichiech Jacek Miloch
E-post: w.j.miloch@fys.uio.no 


Søk
X