skip to Main Content

Styret leder NIFROs arbeid, og gir Daglig leder mandat for hva NIFRO skal gjøre. Styret har blant annet ansvaret for gjennomføring av den årlige handlingsplan som generalforsamlingen har vedtatt.

NIFROs styret består av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer og inntil to møtende varamedlemmer, som har stemmerett når styret for øvrig ikke fulltallig. Styrets medlemmer skal være ansatt i medlemsbedrift og skal fortrinnsvis representere forskjellige fagmiljøer/bransjer.  Styrets medlemmer velges for to år.  Det søkes i størst mulig grad å oppnå en rotasjon i styreverv blant medlemsbedriftene.

NIFROS styre består etter generalforsamlingen 29. april 2024 av følgende medlemmer:

 

                  Styreleder

  • Maja-Stina Ekstedt, KSAT (2023-25)

 

Styremedlemmer

  • Truls Orderløkken Andersen, EIDEL (Styrets nestleder, 2024-26)
  • Harald Aarø, Kongsberg Defence and Aerospace (2023-25)
  • Ingun Berget, Andøya Space (2023-25)
  • Kenneth Hauglund, S&T (2024-26)
 •          
  • Varamedlemmer
  • Kjell-Ove Orderud Skare, Space Norway (2023-25)
  • Espen Tallaksen, EMLogic (2024-26)
Søk
X