skip to Main Content

Styret leder NIFROs arbeid, og gir Daglig leder mandat for hva NIFRO skal gjøre. Styret har blant annet ansvaret for gjennomføring av den årlige handlingsplan som generalforsamlingen har vedtatt.

NIFROs styret består av president, visepresident og 3 styremedlemmer og inntil 2 møtende varamedlemmer, som har stemmerett når styret for øvrig ikke fulltallig. Styrets medlemmer skal være ansatt i medlemsbedrift og skal fortrinnsvis representere forskjellige fagmiljøer/bransjer.  Styrets medlemmer velges for 2 år.  Det søkes i størst mulig grad å oppnå en rotasjon i styreverv blant medlemsbedriftene.

NIFROS styre består etter generalforsamlingen 25. april 2023 av følgende medlemmer:

 

                  President

  • Maja-Stina Ekstedt, KSAT (2023-25) 

    

   Styremedlemmer

  • Vendela Paxal, WideNorth (2022-24) (Visepresident)
  • Harald Aarø, Kongsberg Defence and Aerospace (2023-25)
  • Ingun Berget, Andøya Space (2023-25)
  • Ann-Iren Kittang Jost, CIRIS (2022-24)
 •          
  • Varamedlemmer
  • Truls Orderløkken Andersen, EIDEL (2022-24)
  • Kjell-Ove Orderud Skare, Space Norway (2023-25)
Søk
X