skip to Main Content

Styret leder NIFROs arbeid, og gir Daglig leder mandat for hva NIFRO skal gjøre. Styret har blant annet ansvaret for gjennomføring av den årlige handlingsplan som generalforsamlingen har vedtatt.

NIFROs styret består av president, visepresident og 3 styremedlemmer og inntil 2 møtende varamedlemmer, som har stemmerett når styret for øvrig ikke fulltallig. Styrets medlemmer skal være ansatt i medlemsbedrift og skal fortrinnsvis representere forskjellige fagmiljøer/bransjer.  Styrets medlemmer velges for 2 år.  Det søkes i størst mulig grad å oppnå en rotasjon i styreverv blant medlemsbedriftene.

NIFROS styret består av følgende medlemmer:

 •  President:
  • Onno Verberne, Nammo (2021-2023)
 • Styremedlemmer
  • Kjersti Hamborgstrøm, Telenor, (2020-2022)
  • Gunnar Mæhlum, IDEAS ( 2020-2022)
  • Harald Aarø, Kongsberg Defence and Aerospace (2021-2023)
  • Ingun Berget, Andoya Space (2021-2023)
 • Varamedlemmer:
  • Vendela Paxal, Indra Navia (2020-2022)
  • Marte Indregard, KSAT (2020-2022)
Søk
X