skip to Main Content

NIFRO organiserer bedrifter, kunnskapsmiljøer og institutter innen norsk romvirksomhet. Medlemskap i NIFRO gir tilgang til et stort nettverk og interessante arrangementer. Sammen med våre medlemmer jobber NIFRO for at rammevilkårene for romvirksomhet i Norge skal gi et godt grunnlag for vekst og utvikling av næringen.

NIFRO har som mål å samle medlemmenes interesser i en felles industribasert stemme. Vi benytter kunnskap og ekspertise fra våre medlemmer for å adressere saker som er av felles interesse for industri og akademia som er involvert i, eller søker tilhørighet til, rommiljøet. Med din støtte som medlem, kan NIFRO tilføre din bedrift informasjon, nettverk og råd som er relevante for utvikling av din virksomhet, og norsk romindustri generelt.

Ntention logo
Søk
X