skip to Main Content

NIFRO Medlemsmøte torsdag 25. januar 2024 kl 13:00-15:30

NIFRO i nært samarbeid med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har gleden av å invitere til medlemsarrangement om «Trusselbildet mot romsektoren». Arrangementet finner sted torsdag 25. januar 2024 kl 13:00-15:30, i Norsk Romsenters lokaler (Møterom «Titan») i Drammensveien 165, 6. etasje på Skøyen i Oslo. For dem som ikke har anledning til å delta fysisk, vil det være mulig å delta digitalt.

Som kjent, vurderer PST i samarbeid med de to andre «hemmelige tjenestene» (Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet), at det er et økende trusselbilde mot det norske samfunnet. Dette gjelder trusler fra både statlige og ikke-statlige aktører. Truslene kan eksempelvis komme i form av industrispionasje, terror, sabotasje og annen undergravingsvirksomhet. Romsektoren blir i stadig større grad et samfunnskritisk område, og det vil være klokt å øke bevisstheten omkring denne problematikkenogså innen norsk romnæring. Du kan lese mer om dette på PSTs Nasjonale trusselvurdering her: https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2023/

Vi inviterer derfor NIFROs medlemsbedrifter og andre interesserte til et seminar om dette viktige temaet. Her vil PST redegjøre for sine vurderinger, og det vil bli lagt opp til spørsmål og diskusjon. Arrangementet vil ikke være sikkerhetsgradert.

Påmelding til daglig leder i NIFRO, Gunnar Heløe, på e-post gunnar@nifro.no, innen tirsdag 23. januar. Gi beskjed om dere vil delta fysisk eller digitalt; de som deltar digitalt, vil få tilsendt en Teams-lenke i forkant av arrangementet.

Søk
X