skip to Main Content

Medlemskontingent for bedrifter per år:

  • Kategori A: kr. 40 000,- for bedrifter med over 50 ansatte.
  • Kategori B: kr. 30 000,- for bedrifter med over 21 ansatte.
  • Kategori C: kr. 15 000,- for bedrifter med opp til 20 ansatte.

Medlemskontingent for høgskoler og universiteter, samt ikke-profitt virksomheter:

  • Kr 10 000,-

NIFRO styret kan, i samtaler med medlemsbedriftene bestemme hvilken kategori de skal gå inn i.

Søk
X