skip to Main Content

Invitasjon – kandidater til NIFRO-prisen 2024 for beste masteroppgave

 

NIFRO Prisen er Norsk Industriforum for Romvirksomhet (NIFRO) sin pris til den beste masteroppgaven innen romvirksomhet og romteknologi.

Prisen er på kr 20 000 NOK, og den har blitt delt ut årlig siden 2013.
Prisen deles ut i samarbeid med Andøya Space Education på NIFRO sin årskonferanse (Space Dinner) i februar hvert år, hvor vinneren også inviteres til å gi en kort presentasjon.

Formålet med prisen er å:

 • Styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og utdanningssystem
 • Bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet
 • Øke forståelsen for nytten av romvirksomhet som markedsskaper og innovasjonsskaper 
 • Motivere og oppmuntre master-studenter til ekstra innsats i å skrive gode masteroppgaver om romvirksomhet og romteknologi, med relevans for norsk romnæring

Kriterier for nominasjon av kandidat er som følger:

 • Oppgaven må være levert ved et norsk universitet eller av en norsk student ved et utenlandsk universitet og omhandle romvirksomhet eller romteknologi.
 • Oppgaven skal ha vært levert og bedømt mellom september 2022 og september 2023.
 • Oppgaven må leveres med et sammendrag på 250 ord.
 • Oppgaven skal være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Nominasjonsskjema må fylles ut korrekt og returneres innen søknadsfristen.
 • Kandidatens nominasjon må være støttet av en professor som har veiledet eller bedømt mastergraden eller en representant for et NIFRO medlem. Støtte utvises i form av en signatur på nominasjonsskjemaet.

Kandidatene blir bedømt på følgende kriterier:

 • Utvist forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne.
 • Evne til å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger.
 • Nytteverdi for norsk romnæring.

Prisen for 2024 deles ut under Space Dinner tirsdag 6. februar 2024 – romindustriens årskonferanse, hvor vinneren får mulighet til å gi en kort presentasjon.

Nominasjonen må sendes til  Andøya Space Education på epost til joran.grande@andoyaspace.no innen den 15. november 2023 .

Følgende dokumenter skal sendes inn:

 • Nominasjonsskjema for NIFRO-prisen 2024, kan fås her: (Word) eller ved å kontakte Jøran Grande på Andøya Space Education eller Gunnar Heløe, Daglig leder i NIFRO på gunnar@nifro.no
 • Masteroppgaven i PDF eller Word format
 • De som ønsker, kan også legge ved sensors vurdering.

Spørsmål rettes til Jøran Grande på Andøya Space Education: joran.grande@andoyaspace.no

Du kan også lese mer om NIFRO-prisen på Andøya Space Educations hjemmeside:

https://andoyaspace.no/news-articles/nominasjonen-for-beste-masteroppgave-er-i-gang-2/

På denne siden finnes det for øvrig også informasjon om NIFRO-prisen på engelsk:

https://andoyaspace.no/news-articles/the-nifro-award-2024/

Liste over tidligere vinnere, klikk på navnet for å lese mer om vinneren.

Torgeir Brenn vant NIFRO prisen i 2018
Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU vant NIFRO-prisen 2019. Siden har de dannet selskapet VAKE.
Søk
X