skip to Main Content

NAMMO Gruppen

  • Nammo Gruppen er et høyteknologisk forsvars- og romfartsselskap.
  • Nammo har 2200 ansatte fordelt på selskaper og salgskontorer i Europa, USA, Kanada, De Forente Arabiske Emirater, Polen og Australia. Hovedkontoret er på Raufoss i Norge.
  • Nammos kjernevirksomhet er innen ammunisjonsprodukter for sport, jakt og militær bruk, skulder fyrte våpensystemer, rakettmotorer til missiler og romfart i tillegg til tjenester innen miljøvennlig avhending og gjenvinning av foreldet ammunisjon og forsvarsprodukter.
  • Innen romfart satser Nammo på mindre faststoffrakettmotorer samt nye, miljøvennlige løsninger for rakettmotor basert framdrift i rommet. Nammo har utviklet en hybrid rakettmotorteknologi basert på en kombinasjon av flytende og fast drivstoff. Disse motorene kan brukes til å skyte opp sonderaketter, Måne/Mars lander applikasjoner og på sikt muligens en oppskytningsrakett for mini-satellitter. I tillegg har Nammo utviklet små «trustere» som gir posisjonskontroll i rommet basert på grønt drivstoff. Nye krav om opprydding av gamle og ikke-fungerende satellitter har åpnet et nytt marked hvor flere av Nammos teknologier kan anvendes.

Besøk vårt nettsted: www.nammo.com

Kontaktperson: Kristian Lium
E-post: kristian.lium@nammo.com
Telefon: 47 414 02 967


Nucleus static fire test .
Søk
X