skip to Main Content

UiT – Norges arktiske universitet

UiT Norges Arktiske Universitet forsker og underviser i hele spekteret innen romteknologi og romfysikk.
UiT er ledende innen anvendelser relevant for nordområdene og Arktis.

* UiT i Narvik har Norges eneste utdanning i satellitteknologi

* UiT i Narvik har vært delaktig i to oppskytninger av studentsatellitter, NCube og HiNCube

* UiT driver forskning og undervisning innen for eksempel ionosfærefysikk, fjernmåling, plasmafysikk, kontrollsystemer, AI,
materialteknologi,  romvær, havfarge, isdeteksjon og deteksjon av oljesøl

* UiT bygger egne nyttelaster til raketter, både for forskning og utdanning

Nettside for UiT Norges Arktiske Universitet

Mer info om rom-relaterte studieprogrammer:

Mer info om rom-relatert forskning:

 

Kontaktperson:

Kontaktpeson: Arne Bjørk
E-post: arne.bjork@uit.no


 

 

Søk
X