skip to Main Content

NIFRO Generalforsamling mandag 29. april 2024

Det innkalles med dette til Generalforsamling 2024 i NIFRO – Norsk Industriforum for Romvirksomhet. Innkallingen sendes ut i samsvar med NIFROs vedtekter. Innkalling er sendt ut direkte pr e-post til samtlige av NIFROs medlemsbedrifter v/kontaktpersoner.  Generalforsamlingen avholdes i år som i fjor fysisk format, det ser vi frem til. Vi legger også opp til at det skal være mulig å delta digitalt.

Generalforsamlingen finner sted i Norsk Romsenters lokaler (møterom Titan), Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo, mandag 29. april kl 12:00-16:00.

I innkallingen til medlemsbedriftene er det også vedlagt en pakke med saksdokumenter til de ulike sakene som skal behandles. Om noen andre ønsker disse tilsendt direkte, ta kontakt med undertegnede. I tråd med tidligere praksis kan de enkelte medlemsbedrifter møte med maks 2 delegater. Øvrige deltagere kan være tilstede som observatører. Assosierte medlemmer og gründer-medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, og har samlet én stemme i hver kategori.  Medlemsbedrifter som ikke kan møte kan gi fullmakt til en møtende bedrift. Reise/oppholdsutgifter dekkes av den enkelte medlemsbedrift, men selve generalforsamlings-arrangementet er uten utgifter for bedriftene.

Styret i NIFRO er meget opptatt av handlingsplanen og at den faktisk reflekterer hva NIFRO skal være og hvilke aktiviteter som skal prioriteres. Vi vedlegger derfor styrets forslag til handlingsplan for 2024-25. Styret ønsker innspill og diskusjon med medlemmene rundt innholdet i denne handlingsplanen, for å sikre at innholdet gjenspeiler medlemmenes behov og prioriteringer for det neste året. Medlemmene anbefales å lese gjennom den foreslåtte planen og inviteres til åpen og aktiv dialog på generalforsamlingen.

Dersom det er interesse for dette, legger vi også opp til en sosial sammenkomst (pizza og forfriskninger) i etterkant av generalforsamlingen.

 

Rent  praktisk ville det være nyttig med påmelding til generalforsamlingen. Send gjerne en e-post til daglig leder Gunnar Heløe på gunnar@nifro.no. De som ønsker å delta digitalt, bes også om å gi beskjed i god tid slik at jeg får oversendt en lenke

Håper å se så mange som mulig av dere!

240412 NIFRO Handlingsplan 2024-25 – forslag

 

Søk
X