skip to Main Content

Skriver du masteroppgave om romvirksomhet?

Hvert år deler NIFRO ut en pris til beste romrelaterte masteroppgave. Skriver du en oppgave som har med bruk av verdensrommet, utforskning av rommet eller bruk av satellittdata – eller noen annet som er viktig for romvirksomheten? Da er dette en mulighet for deg å bli synlig blant mange spennende arbeidsgivere!

Les mer her:

INVITASJON – NIFRO-PRISEN 2019 FOR BESTE MASTEROPPGAVE

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) har i samarbeid med NAROM etablert en årlig pris for beste masteroppgave innen romvirksomhet og romteknologi.

Formålet med prisen er å stimulere til oppretting og utarbeidelse av gode masteroppgaver fra industri og utdanningsinstitusjoner innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen skal også bidra til å motivere masterstudenter til ekstra innsats i forbindelse med relevante oppgavebesvarelser.

Det er videre et mål at prisen skal styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og relevante utdanningsinstitusjoner, samt bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet.

Prisen er på kr 15 000 og tildeles på Space Dinner i Oslo som er et årlig arrangement (i februar) hvor romindustrien, utdanningsinstitusjoner og myndigheter møtes. Prisen for 2018 ble utdelt i februar i år, og vinneren var Torgeir Brenn som også fikk anledning til å presentere sin oppgave.

Prisen tildeles beste innsendte masteroppgave. Kriteriene for utvelgelse av beste oppgave følger vedlagt.

Vinneren velges av en jury bestående av følgende representanter:

  • Studieleder Jøran Grande, NAROM (leder)
  • Administrerende direktør Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace AS
  • Utviklingsleder/ professor II, Vendela Paxal, Indra Navia AS/NTNU

Det inviteres med dette å fremme forslag på kandidater for NIFRO-prisen 2019.

Forslag(ene) sendes til NAROM (post@narom.no)innen 31. oktober 2018, og må omfatte avsluttede masteroppgaver i perioden 31.oktober 2017 – 31. oktober 2018.

Ytterligere opplysninger om NIFRO-prisen kan fås ved henvendelse til undertegnede eller til juryens leder Jøran Grande (joran@narom.no).

 

Søk
X