skip to Main Content

Digitalt seminar: «Hva betyr en ny norsk romlov for norsk romnæring»

Digitalt seminar: «Hva betyr en ny norsk romlov for norsk romnæring»
4 desember, kl. 09.00 -10.15, via zoomÅrets siste NIFRO-seminar vil ta et dypdykk i arbeidet med en ny norsk romlov.
Norge har per i dag verdens eldste nasjonale romlov fra 1969. Norge har siden fått en rekke nye romaktiviteter, og lovverket skal nå oppdateres. I januar 2020 leverte en ekspertgruppe sine anbefalinger for en ny norsk romlov i rapporten «Rett i Bane», som siden har vært på høring. Regjeringen har annonser at et forslag til en ny norsk romlov vil legges frem for Stortinget i løpet av 2021. Hva vil dette bety for norsk romnæring?

Målet med seminaret er at deltakerne skal få en oversikt over de viktigste problemstillingene knyttet til arbeidet med en ny norsk romlov, en statusoppdatering på arbeidet og identifiserte kontaktpunkter som aktører kan følge opp med etter seminaret hvis de har spørsmål.

Alle påmeldte deltakere vil motta endelig program og en zoom-link dagen før.

Program kommer snart.

Søk
X