skip to Main Content

GUNNAR HELØE ER NY DAGLIG LEDER FOR NIFRO

Gunnar Heløe har en lang og variert karriere i Sjøforsvaret. Han har seilt som sjef og skvadronssjef for missiltorpedobåter (MTBer), og har bred nasjonal og internasjonal erfaring. Han har en Master of Science-grad fra Royal Naval Engineering College, UK, og er også utdannet ved Canadian Forces College.

Fra 2001-04 var Heløe statssekretær i Forsvarsdepartementet, og ​​han har tjenestegjort i departementet i andre stillinger senere. Heløe var forsvarsattaché ved den norske ambassaden i Stockholm 2004-08, og i Moskva fra 2015-19. Han gikk av med militær grad som flaggkommandør i 2019.

Gunnar startet i NIFRO den 1. juni, og vil gå et par uker overlapp med utgående daglig leder Mari Eldholm. Mari vil etter ferien gå over til Norsk Romsenter.

Gunnar ser frem til å bli kjent med alle medlemmer og partnere, og inviterer gjerne til digitale møter eller en kopp kaffe ved NIFROs kontorer så snart det lar seg gjøre. Gunnar kan nås på gunnar@nifro.no eller på telefon 488 92 340.

Søk
X