skip to Main Content

Magne Alver Normann vinner NIFRO-prisen 2017 for beste romrelaterte masteroppgave.

Juryens formann, Odd Gutteberg, professor em. ved NTNU, begrunnet valget av Alver Normanns oppgave slik ”kandidaten har en dyp forståelse av problemet som skulle løses, og evner absolutt å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger, og de konklusjonene som fremkommer virker velfunderte”.

Alver Norman var både glad og overrasket over prisen, som han mottok under Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner 9. februar på Grand Hotell i Oslo.

Magne Alver Normann ble overrasket og glad for å motta NIFRO-prisen 2017 for beste romrelateret masteroppgave.
Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NIFRO

I forbindelse med prisutdelingen fikk Alver Normann anledning til å presentere oppgave sin for en samlet norsk romvirksomhet.

Alver Normanns oppgave er knyttet til NTNU´s studentsatellittprosjekt «NUTS». Oppgaven beskriver hvordan en programvarearkitektur er utviklet og implementert for en Onboard Computer (OBC) for en nanosatellitt. Onboard Computeren er en nøkkelkomponent som styrer de andre subsystemenes tilgang til satellittens ressurser.

I oppgaven er utviklingsprosessen for programvarearkitekturen beskrevet trinnvis, fra kravanalyse til testing og verifisering av implementasjonen. Basert på resultatene fra testingen, postuleres det at den presenterte løsningen vil tilfredsstille kravene som er gitt til programvaren på NUTS’s Onboard Computer.

Deler av oppgaven ble også antatt på Den europeiske romorganisasjonens, ESAs, Small Satellites Systems and Services Symposium i 2016. Bidraget hadde tittel «Cubesat Space Protocol for intra‐Module Communication».

NIFRO gratulerer Magen med prisen og er sikker på at han har en spennende framtid i romvirksomhet.

Søk
X