skip to Main Content

NIFRO medlemsarrangement torsdag 14. mars: EIDEL, Space Norway og WideNorth

NIFRO i nært samarbeid med våre medlemsbedrifter EIDEL, Space Norway og WideNorth har gleden av å invitere til medlemsarrangement  med temaet «Norsk rom-økosystem – sett fra et SMB-perspektiv».  Det er også anledning til å delta for ikke-medlemmer, myndighetspersoner og andre  med interesse for denne tematikken og for norsk romnæring generelt.

Arrangementet finner sted torsdag 14. mars 2024 kl 09:30-12:00, i Norsk Romsenters lokaler (Møterom «Titan») i Drammensveien 165, 6. etasje på Skøyen i Oslo. For dem som ikke har anledning til å delta fysisk, vil det være mulig å delta digitalt.

De tre bedriftene vil orientere om sin virksomhet og fremtidsperspektiver. Samtidig vil vi forsøke å belyse rammebetingelsene for norsk romnæring – ikke minst for små og mellomstore bedrifter, og hva som kan gjøres for at disse kan bli bedre i fremtiden. Vi legger også opp til spørsmål og diskusjon.

 

Påmelding til daglig leder i NIFRO, Gunnar Heløe, på e-post gunnar@nifro.no , innen mandag 11. mars. Gi beskjed om dere vil delta fysisk eller digitalt; de som deltar digitalt, vil få tilsendt en Teams-lenke i forkant av arrangementet.

Velkommen!

   

Søk
X