skip to Main Content

NIFRO Nyhetsbrev nr 5 – september/oktober 2023

231030 NIFRO Nyhetsbrev 5 -2023 september-oktober

Her finner dere et nytt nyhetsbrev fra NIFRO. Det vitner om en spennende høst der det skjer mye innen norsk romnæring. Samtidig har vi også tatt med en del «policy»-stoff, med NIFROs høringsuttalelser til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet nå i høst. God lesning!

Søk
X