skip to Main Content

Opposisjonen på Stortinget vil redde romindustrien fra Regjeringens rot.

I forslag til statsbudsjett for 2017 bygger regjeringen ned norsk romvirksomhet. Det reflekteres ikke i bevilgninger for 2017, men regjeringen beskriver hvordan den vil kutte norsk deltakelse i Den europeiske romorganisasjonen, ESA med over 75% fra 2018 og i årene etter.

Ikke bare er dette en katastrofe for norske teknologibedrifter og framtidsrettede arbeidsplasser. Regjeringen binder også opp fremtidige regjeringers prioriteringer. Dette er noe opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på.

I et intervju til Universitetsavisa kaller Geir Pollestad, lederen for Næringskomiteen på Stortinget, forslaget for en katastrofe. Venstres Pål Farstad er overbevist om at  regjeringen har gjort en feil i budsjettet, og Arbeiderpartiets Odd Omland lurer på hva regjeringen holder på med.

NIFRO finner det vanskelig å tro at kuttet til ESAs frivillige program er bevist politikk fra regjeringen. Siden Norge ble medlem av ESA i 1987 har det vært en bred politisk enighet om at Norge skal bygge opp høyteknologisk produksjon og tjenesteyting basert på satellittdata. ESA har en målsetning om at medlemslandet skal få kontrakter i samme størrelsesorden som midler de bidrar med  inn i fellespotten.

På denne måten har Norge i dag en romindustri som omsetter for over 7 milliarder kroner i året, og er i en rivende utvikling.

Andre ESA-medlemsland anser romindustrien for å ha en viktig effekt på vekst i andre deler av økonomien. Mange sektorer er støtte av satellitt-tjenester; for eksempel olje- og gassnæringen, maritime næringer. I tillegg benyttes satellittdata i økende grad for å løse viktige nasjonale oppgaver som klima- og miljøovervåking, suverenitetsutøvelse og maritim overvåking.

Andre interesseorganisasjoner deler NIFROs syn og opplever det som uforståelig at Norge ikke skal være med i det mest avanserte teknologiske samarbeidet i Europa.  Håkon Haugli, administrerende direktør  i Abelia kaller forslaget «et budsjettmessig uhell».

NIFRO håper regjeringen vi rydde opp i rotet rundt videre bevilgninger til ESA så snart som mulig. I mellomtiden er det betryggende å vite at opposisjonen på Stortinget vil videreføre en vellykket næringsutvikling Norge trenger for framtiden.

Søk
X