skip to Main Content
25aug 16

NASA til ONS 2016 i slutten av august.

ONS (Offshore Northern Seas) konferansen 2016 har et sterkt fokus på endringer i energimarkedet og på teknologioverføring og utvikling. Da er det ikke overraskende at NASA (National Aeronautics and Space Administration)…

Les mer ›
21apr 16

NIFROs ønsker til statsbudsett for 2017.

NIFRO ønsker at regjeringen skal satse på norsk romvirksomhet. En bevist og helhetlig satsing vil gi flere arbeidsplasser, teknologiutvikling og bidra til å dekke viktige samfunnsbehov innen blant annet havovervåkning…

Les mer ›
03feb 16

Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner 2016.

Mange tror romindustri dreier seg om ”rocket science” men det er like mye næringspolitikk. Den 9. februar avholder Norsk Industriforum for Romvirksomhet, NIFRO, årskonferanse. På årskonferansen vil romindustrien, statssekretær Lars Jacob…

Les mer ›
Søk
X