skip to Main Content
26sep 16

Rosetta takker for seg 30. september.

Romsonden Rosetta avslutter 30. september en to år lang forskningsferd i verdensrommet. Rosetta har forsket på komsten 67P som er en rest fra solsystemets tidlige dager. Den informasjon Rosetta har gått  i…

Les mer ›
25aug 16

NASA til ONS 2016 i slutten av august.

ONS (Offshore Northern Seas) konferansen 2016 har et sterkt fokus på endringer i energimarkedet og på teknologioverføring og utvikling. Da er det ikke overraskende at NASA (National Aeronautics and Space Administration)…

Les mer ›
21apr 16

NIFROs ønsker til statsbudsett for 2017.

NIFRO ønsker at regjeringen skal satse på norsk romvirksomhet. En bevist og helhetlig satsing vil gi flere arbeidsplasser, teknologiutvikling og bidra til å dekke viktige samfunnsbehov innen blant annet havovervåkning…

Les mer ›
Søk
X