skip to Main Content

NIFROs høringsinnspill Statsbudsjettet 2023 -Stortingets Næringskomite

221012 Skriftlig innspill NIFRO Næringskomiteen budsjetthøring okt 22 v3[39210] 221016 Muntlig høringsinnspill næringskomiteen 17 okt 22

Vedlagt følger NIFROs høringsinnspill til Statsbudsjettet for 2023. Innspillene er gitt til budsjetthøringer i Næringskomiteen på Stortinget. Som det fremgår, er NIFRO sterkt kritisk til de dramatiske kuttene i langsiktige norske forpliktelser til ESAs frivillige programmer. Dette vil få alvorlige konsekvenser for fremtiden til norsk romnæring. NIFRO arbeider videre med saken, og vil også delta i høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite.

Søk
X