skip to Main Content

NIFROs høringsinnspill statsbudsjettet 2023 – Stortingets Utenriks- og forsvarskomite

Her finner dere NIFROs skriftlige høringsinnspill til Stortingets Utenriks- og forsvarskomite om statsbudsjettet for 2023. Budskapet er selvfølgelig til dels det samme som det vi sendte til Næringskomiteen for noen dager siden, men tar også opp et par andre saker. I Utenriks- og forsvarskomiteen når man for øvrig en rekke profilerte politikere, bl a flere av partilederne. Budskapet er også samordnet med våre kolleger i Abelia og FSi.

Selve den muntlige høringen finner sted torsdag 27. oktober. Og NIFRO jobber selvfølgelig videre opp mot det politiske miljøet.

 

Med hilsen

 

Gunnar Heløe

Daglig leder/Director

NIFRO

Tel +47 488 92 340

221020 Skriftlig innspill NIFRO Utenriks- og forsvarskomiteen budsjetthøring okt 22

 

Søk
X