skip to Main Content

Regjeringen setter høyteknologiske arbeidsplasser i fare i statsbudsjetter 2017

I forslag til statsbudsjett for 2017 går regjeringen langt i retning av å avvikle norsk romvirksomhet.

Bransjeorganisasjonen for norsk romvirksomhet, NIFRO, reagerer med vantro på regjeringens beskrivelse av en nedtrapping i deltagelsen i Den europeisk romfartsorganisasjonen ESA i årene som kommer.

”Det har nok gått litt fort i svingene i innspurten av budsjettforhandlingene», sier Christian Hauglie-Hanssen, president i NIFRO.

”Vi er inne i en god dialog med regjeringen rundt deres arbeid med ny nasjonal romstrategi, og regjeringen har bedt om romindustriens innspill i denne sammenheng. Romstrategien er forventet ferdig våren 2017 og det virker useriøst å legge om politikken så drastisk før dette arbeidet er sluttført” fortsetter han.

Han påpeker at norsk romindustri har en god dialog med regjeringen: ”Det er ikke slik det bør kommuniserer om rammebetingelser for en næring som omsetter for 7 milliarder i året. Budsjettforslaget fremstår som en feiltagelse”.

Norsk romvirksomhet er viktig for arbeidsplasser og for å bidra til at Norge forblir en høyteknologinasjon. Antall arbeidsplasser knyttet til romindustrien vokser. I tillegg er det viktig å ha kapasitet innen romteknologi for å løse viktige nasjonale oppgaver knyttet til suverenitetsutøvelse, maritim overvåkning og kommunikasjon i nordområdene.

Gjennom å bygge ned norsk bidrag i ESA-programmene med 75% forsvinner ryggraden i industrien. Norske bedrifter får kontrakter i ESA gjennom medlemskapet, og på den måten har vi bygget opp norske høyteknologiske bedrifter. De fleste mindre europeiske nasjoner har ikke et nasjonalt marked for romteknologi og ESA er derfor et vesentlig hjemmemarked. Dette gjelder også Norge.

Med de kuttene regjeringen legger opp til gjør de en helomvending i en politikk som i flere tiår har ført til vekst og nyetableringer i norsk romvirksomhet.

”Jeg regner med at når støvet har lagt seg etter budsjettfremleggelsen og vi har fått snakket med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet i ro og mak, kan vi fortsette å utvikle norsk romvirksomhet og bidra til å skape høyteknologiske arbeidsplasser i framtiden også” sier Eline Oftedal, daglig leder i NIFRO.

 

Søk
X