skip to Main Content

SPACE DINNER 22 ER UTSATT TIL TIRSDAG 10. MAI – Ny påmeldingsfrist 29. april 2022.

Som vi alle vet, har smittesituasjonen den senere tiden gjort at det har vært betydelig usikkerhet knyttet til hvor lenge og i hvor stor grad samfunnet kommer til å forbli nedstengt fremover. Som det ser ut i øyeblikket, vurderer NIFROs styre det som overveiende sannsynlig at vi ikke vil kunne gjennomføre Space Dinner som planlagt den 8. februar – dvs at vi vil måtte kansellere eller gjennomføre arrangementet med store restriksjoner.

På bakgrunn av dette har NIFROs styre besluttet at Space Dinner 22 utsettes til tirsdag 10. mai. Vi hadde allerede på plass et veldig godt program for arrangementet, se NIFROS siste nyhetsbrev som ble sendt ut like før jul. I hovedsak tenker vi å legge opp til et lignende program 10. mai, selv om det sikkert vil komme noen justeringer. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta i programmet i mai, og at dere kan sette av datoen allerede nå.

På vegne av NIFRO er jeg selvfølgelig lei for at vi har måttet gå til dette skrittet, veldig mange av oss har sett frem til Space Dinner med store forventninger. Under de rådende omstendighetene er jeg likevel overbevist om at dette er det eneste riktige, og har store forventninger til at vi skal få til et flott arrangement i mai!

Gunnar Heløe

Daglig leder/Director

NIFRO

Tel +47 488 92 340

Søk
X