skip to Main Content

Stortinget redder norsk romvirksomhet i tolvte time.

Regjeringen hadde, i forslag til statsbudsjett, lagt opp til et kutt i deltagelse på 75%. Opposisjonen på Stortinget har jobbet hardt for å finne en måte så sikre videre norsk deltagelse, midt i en vanskelig budsjettprosess.

”Opposisjonen har vært løsningsorientert og kreativ for å få et vedtak i Stortinget før ESA ministermøte ” sier Eline Oftedal, daglig leder i bransjeorganisasjonen for norsk romvirksomhet, NIFRO. Det er betryggende å høre statsråd Mæland bekrefte at Stortingets vedtak binder regjeringen.

At også regjeringspartiene stiller seg bak vedtaket fra Næringskomiteens om å videreføre deltagelsen i ESAs frivillige program på dagens nivå er en gledelig overraskelse sier Oftedal. Det viser at regjeringspartiene innser at det ikke er god omstillingspolitikk ”å avvikle en framtidsrettet svært lønnsom næring.

Det er en samlet romindustri som puster lettet ut i dag. NAMMO Raufoss, Kongsberg Gruppen, IDEAS AS og Science & Technology er bare noen av de mange bedriftene i Norge som har Europa og ESA som sitt hovedmarked for komponenter og teknologi til romvirksomhet.

”NIFRO vil gjerne rette en stor takk til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti og SV for at de har stått på og funnet en løsning på en sak som er så viktig for norske rombedrifter og forskningsmiljøer. Vi er også glade for at regjeringspartiene har kommet om bord i tolvte time”, avslutter Oftedal.

Kontakt: Eline Oftedal, Daglig leder, Norsk industriforum for romvirksomhet, NIFRO

Tel 9220 6954

Bilde:Styret i NIFRO da nyheten om at Næringskomiteen gikk inn for å videreføre deltagelse i ESAs frivillige program på dagens nivå. Foran fra venstre, Hans Christian Guren, Kjærsti Hamborgstrøm, Eline Oftedal, Christian Hauglie-Hanssen, Bjarte Solheim, Stig Erik Christiansen og Odd Roger Enoksen. Martin Grimsgaard har tatt bilde. To dager før European Space Agency, ESA, avholder sitt ministermøte har Stortinget reddet videre norsk deltagelse i det europeiske romsamarbeidet. Når ESAs ministermøte kommer sammen 1. og 2. desember er det for å finansiere organisasjonens prosjekter fram til 2022.

Søk
X