skip to Main Content

«STEMMEN TIL NORSK ROMNÆRING SIDEN 1986»

Norsk Industriforum for Romvirksomhet, NIFRO, ble etablert i 1986 av en gruppe industriselskaper og forskningsinstitusjoner. NIFRO er norsk romindustris interesseorganisasjon.

NIFROs rolle:

  • Være det naturlige kontaktpunktet for dialog mellom romindustrien, offentlige myndigheter og andre nasjonale og internasjonale interessegrupperinger.
  • Øke kunnskapen hos beslutningstakere, regjeringen, media, befolkningen generelt og andre interessenter omkring en av Norges mest innovative og kunnskapsdrevene næringer og den verdiskaping som ligger i denne.
  • Sikre at det eksisterer en møteplass for industri og forskning som driver innen romindustri i Norge.
  • Virke for at Norge skal få en større del av den globale romindustrien gjennom å synliggjøre norsk romindustri og forskning, og besørge gode rammebetingelser for norsk romvirksomhet.
  • Bidra til synliggjøring av den samfunnsmessige gevinsten av en sterk norsk romindustri.

 

Søk
X