skip to Main Content

Kaboom Space Services

Kaboom Space Services AS (KSS) er en startup som forenkler tilgangen til rombaserte data for bedriftskunder. KSS har med støtte fra SIVA deltatt på Kjeller Innovasjons og ESA BIC Norways inkubatorprogram Space Launcher, samt Nordic Launch organisert av ESAs BICs i Norden.

Kaboom Space Services AS (KSS) is a start-up that simplifies access to space-based data for commercial customers. KSS has participated in the incubator programs Space Launcher (organized by Kjeller Innovasjon and ESA BIC Norway) and Nordic Launch (org. by the ESA BICs in the Nordic countries), with the support from the Industrial Support Corporation in Norway (SIVA).

Kaboom Space Services AS er leverandør av data til den islandske oppstarten Almanak.ai. Vi jobber med å skaffe oss erfaring på andre tangentielle teknologier som kan tilbys som tjenester for å korte ned time-to-market for kommersielle kunder.

Kaboom Space Services AS is working to supply data to the Icelandic start-up Almanak.ai, and works on gaining experience on other tangential projects and technologies that can be offered as services to shorten the time-to-market for commercial customers.

 

  • Nøkkelprodukter og/eller -tjenester i bedriftens portefølje:
  • List of key products and/or services in your portfolio:
  • Data analysis
  • Programming
  • Space domain expertise
  • Networking

Kontaktperson/Contact person: Marius Berge Eide (founder)
E-post: marius@kaboom.space
Telefon: +47 988 77 650
Website: kaboom.space


Søk
X