skip to Main Content

ANDØYA SPACE EDUCATION (NAROM)

VERDENSROMMET INN I KLASSEROMMET

Andøya Space Education – tidligere NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) gjennomfører årlig en rekke aktiviteter, seminarer og konferanser innen romteknologi, romfysikk, atmosfære, astrofysikk, klima og miljø. Innenfor en ytre ramme av høyteknologi og storslått nordlandsnatur, integreres teori og praksis på en unik måte.

Årlig får et stort antall elever, studenter og lærere kunnskaper og opplevelser de ikke kan få noe annet sted i landet på grunn av NAROMs samlokalisering med Norges eneste operative romsenter: Andøya Space Center (ASC). Et tett samspill med forskere fra inn- og utland, dyktige medarbeidere ved ASC, samt tilreisende gjesteforelesere, bidrar til at undervisningsaktivitetene ved romsenteret på Andøya blir lærerike og inspirerende for deltakerne.

Andøya Space Center (ASC)

Andøya Space Center, verdens nordligste og operative romsenter, er lokalisert i Oksebåsen ca. 5 km fra Andenes, på 69 grader nord. I tillegg til å skyte opp forskningsraketter og slippe vitenskapelige ballonger, brukes det ulike bakkeinstrumenter i utforskningen av det nære verdensrom. ASC tilrettelegger for forskere over hele verden, som kommer for å gjøre forskningen på en effektiv og nøyaktig måte.

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR) er en del av ASC, og er moderne og internasjonal forskningsstasjon hvor ulike verktøy og metoder brukes for å gjøre romforskning fra bakken. ALOMAR er lokalisert på fjellet Ramnan ved 380 moh – ca 3 km fra romsenteret.

Studentraketter

NAROM arrangerer flere kurs i året for elever, studenter og lærere, og hvor deltakerne deles opp i mindre grupper og gjør praktisk og teoretisk arbeid i en virkelig rakettoperasjon. Gruppene gjør simulering av rakettbaner, setter opp telemetri- og mottakersystemer, bygger selve rakettens instrumenter og monterer til slutt raketten. Kursdeltakerne blir stasjonert på forskjellige stasjoner på romsenteret, og deltar aktivt i nedtellingen og selve rakettoperasjonen.

Studentsatellitter

NAROM samarbeider med universiteter og høgskoler for å øke kunnskapen i satellitt virksomhet over hele landet. Gjennom et eget student satellittprogrammet, studentene delta i design og bygging av små satellitter til å bli lansert og plasseres i bane.

Nordic ESERO

Nordic ESERO er et pedagogisk kontor etablert av European Space Agency (ESA) og drives av NAROM. Lærere fra de nordiske landene Norge, Danmark, Sverige og Finland tilbys klasseromsressurser, kontinuerlig faglig utvikling og videreutdanning, med fokus på å ta verdensrommet inn i klasserommet.

Landslinje i romteknologi på videregående skole

NAROM samarbeider med Andøy Videregående skole om en landslinje i romteknologi(Vg3) og som rekrutterer elever fra hele landet. Deler av undervisningen skjer ved NAROM der unik rominfrastruktur ved ASC brukes aktivt i undervisningen av disse elevene.

«Fysikken i fokus»– et rekrutteringsprogram i videregående skole

«Fysikken i fokus» er et nasjonalt rekrutteringsprogram i regi av NAROM for å få flere elever i videregående skole til å velge fysikk som sine programfag. Programmet omfatter blant fysikk-camp på Andøya for elever, besøk av romfartseksperter på de deltakende skoler, samt lærersamlinger. Så langt deltar 16 videregående skoler i Norge i dette programmet.

Space Camp

NAROM arrangerer også Space Camp for elever og lærere hvor deltakerne blant annet får forelesninger i spennende romrelaterte emner fra romfartseksperter fra inn- og utland. Deltakerne får også sette sammen sine egne sensorer som skytes opp i en rakett på slutten av campen. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

Romskipet Aurora – et lærings- og opplevelsessenter

Romskipet Aurora ble åpnet av statsminister Erna Solberg i april 2014. Her gjennomføres det hele året spennende undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere. Blant annet får man delta på en virtuell tur ut i verdensrommet ledet av en Mission Commander. I tillegg får deltakerne gjøre eksperimenter, sende ut raketter og se hvordan dagliglivet er på et romsenter.

Besøk våre nettsider: www.narom.no

Kontakt

Anne Margethe Horsrud
E-post: anne.margrethe.horsrud@andoyaspace.no
Telefon: 47 971 00 990

Andøya Space Center
PO Box 54, N-8483
T (+47) 76 14 46 50
post@narom.no

Du kan også finne oss på:

Facebook – naromasc
Twitter – naromasc
Instagram – naromasc

Søk
X