skip to Main Content

Spaceguide AS

Spaceguide AS tilbyr rådgivning og prosjektstøtte innen romvirksomhet, overvåking, situasjonsbevissthet, simulering samt beslektede områder

  • Rom-relaterte prosjekter dere arbeider med/har arbeidet med:

Space related projects you have worked on/are working on.

Spaceguide AS har pr dato to stk rådgivningsoppdrag innen romvirksomhet, ett til Oslobasert firma innen overvåking og ett for Innovasjon Norge opp mot Andøya Space

  • Nøkkelprodukter og/eller -tjenester i bedriftens portefølje

List key products and/or services in your portfolio:

  • Romvirksomhet,
  • Overvåking, 
  • Situasjonsbevissthet,
  • Simulering
  • Beslektede områder

 

Kontaktperson/Contact person: Eirik Ludvigsen
E-post: eirik@spaceguide.no
Telefon +47 954 77 379
Link til webside/Link to website: www.spaceguide.no


Søk
X