skip to Main Content

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har 10.700 studenter og 1400 ansatte. I samarbeid og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggerer. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Samspillet mellom UiS og arbeidslivet er mangfoldig og mangeartet.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i tre fakulteter med 14 institutter og 2 nasjonale kompetansesentre i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Mange av de eksternt finansierte forskingsaktivitetene skjer i samarbeid med vårt forskingsinstitutt, International Research Institute of Stavanger (IRIS). Det er også flere sentre for forskning som er knyttet sammen i overbygginger mellom UiS og IRIS og andre aktører. Prekubator TTO er vårt redskap for å fange opp forskningsideer som kan utvikles og brukes i samfunns- og næringsliv. Ipark driver inkubatorvirksomhet, som er en oppstartshjelp for nyetablert virksomhet.

Studentsamskipnaden i Stavanger og Studentorganisasjonen StOr tar seg av studentvelferd og studentenes rettigheter.

Universitetet i Stavanger er det eneste norske medlemmet i det europeiske nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Besøk våre nettsider: www.uis.no

 

Kontaktperson:

Professor Per Amund Amundsen

Epost: per.a.amundsen@uis.no

Tlf. 51831877

×Close search
Søk
X