skip to Main Content

Stortinget ber Regjeringen å utarbeide en nasjonal romstrategi.

NIFRO har de siste årene jobbet for å få på plass en bredt forankret og langsiktig nasjonal romstrategi. Det er derfor gledelig at Stortinget vedtok Næringskomitéens innstilling til statsbudsjett for 2016, hvor vi kan lese at: «Stortinget ber regjeringen om å starte arbeidet med å utarbeide en bredt forankret nasjonal romstrategi».

NIFRO deltok nylig på European Space Policy konferansen til Europakommisjonen i Brussel. Med rundt 1000 deltakere er det et sted å få en oversikt over de satsinger og ambisjoner European Space Agency (ESA) og EU har, i tillegg til de enkelte nasjonen. De fleste europeiske land har i dag strategier for hvordan de skal utvikle nasjonal romvirksomhet og ta sin del av det økende internasjonale rommarkedet. Samtidig sikrer landene seg i forhold til viktig nasjonal satellitt-infrastruktur som miljøovervåkning og kommunikasjon.

Det er viktig at Norge er bevist den rivende utviklingen som skjer både teknologisk og næringspolitisk i Europa og verden.

Behovet for en nasjonal romstrategi vil være hovedtema på Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner 2016, den 9. februar i Oslo. Se programmet her. (Arrangementet er åpent for NIFRO-medlemmer og inviterte gjester.)

«Med støtten fra Stortinget har vi kommet et langt stykke på vei i forhold til å videreutvikle romindustrien til nytte for Norge og til å ta en større plass i det voksende internasjonale markedet» sier Eline Oftedal, daglig leder i NIFRO.

«Nå håper vi at Regjeringen, med Næringsministeren i spissen, setter i gang prosesse med å ta fram en bredt forankret og langsiktig romstrategi for Norge». avslutter hun.

Søk
X