skip to Main Content

ROMINDUSTRIENS ÅRSKONFERANSE

SPACE DINNER

4. februar 2020, kl 12.00. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

Bli kjent med disse
Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har ansvar for utforming og iverksetting av…

Les mer ›
Manny Shar

Manny Shar

Manny Shar is the Head of Analytics at Bryce Space…

Les mer ›
Odd Roger Enoksen

Odd Roger Enoksen

Odd Roger Enoksen, er CEO og president på Andøya Space…

Les mer ›
Ingelin Drøpping

Ingelin Drøpping

Ingelin Drøpping er konserndirektør for Space & Surveillance-avdelingen i Kongsberg…

Les mer ›
Christian Hauglie

Christian Hauglie

Christian Hauglie-Hanssen administrerende direktør i Norsk Romsenter. Har tidligere vært i…

Les mer ›
Rolf Skatteboe

Rolf Skatteboe

Rolf Skatteboe is president/CEO of Kongsberg Satellite Services AS (KSAT),…

Les mer ›
CJ Verberne

CJ Verberne

Dr. C.J. (Onno) Verberne is the President of NIFRO. Dr.…

Les mer ›
Mari Eldholm

Mari Eldholm

Mari Eldholm er daglig leder av NIFRO, og står for…

Les mer ›
Program

En ny romstrategi: et verktøy for fremtiden?

4. februar 2020. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

Space Dinner er romindustriens årlige konferanse, etterfulgt av en middag. Konferansen legger til rette for dialog mellom industri, akademia og myndigheter på viktige temaer og utviklingstrekk i norsk rompolitikk.

Regjeringen har annonsert at en ny Stortingsmelding for romvirksomhet vil bli lagt frem før utgangen av 2019. Populært referert til som en ny «Romstrategi», markerer den startskuddet for en ny strategisk periode for norsk rompolitikk. Derfor synes det naturlig at temaet for årets Space Dinner blir «En ny romstrategi: et verktøy for fremtiden?».

NIFRO inviterer en rekke speakere for å presentere og diskutere innholdet i den nye romstrategien.

Spørsmål vi ønsker å ta tak i inkluderer:
-Hvilke føringer legger den for hva Norge skal gjøre fremover?
-Er strategien ambisiøs nok?
-Hva betyr den for norsk romindustri?
-Legger den til rette for en konkurransedyktig norsk romsektor?

I tillegg vil vi invitere speakere som kan sette den norske romstrategien i en bredere internasjonal kontekst, ved å fortelle om globale og europeiske utviklingstrekk.

Flere speakere blir annonsert fortløpende, og fult program kommer snart.

UTSTILLING

Som ved tidligere år vil det være et utstillingsområdet, og mulighet for å vise frem sin bedrift på stand. Hvis du er interessert i å leie stand, ta kontakt med Mari på epost: mari(alfakrøll)nifro.no

Bilder fra Romindustriens Årskonferanse 2017
Søk
X