skip to Main Content

Hvordan styrke samarbeidet mellom næingsliv og utdanning?

Det er en utfordring å sikre at utdanning inne en sektor matcher det behovet næringslivet har, og romvirksomheten er ikke et unntak. Norsk industriforum for romvirksomhet, NIFRO, har dette tema på agendaen og siden vi organiserer både industrien og utdanningsinstitusjonen er vi godt plassert i forhold til utfordringen.

Den 15. juni hadde NIFROs møte med NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring på Andøya. En av de temaene som ble diskutert er hvordan vi kan få til et bedre samarbeid mellom romindustrien og utdanningsinstitusjoner. Enkelte større bedrifter inne romvirksomheten har rekrutteringsprogrammer mens mindre bedrifter ofte ikke har behov eller ressurser til å fokusere på rekrutteringsprogram.

Under møte på Andøya Space Center diskuterte NIFRO og NAROM ønsker om å få til et samarbeid med rundt en nettbasert opplæringsmodell for studenter som søker sommerjobb i romindustrien. Tanken er at en av de større medlemsbedriftene tar en ledende rolle i å utvikle dette konseptet, sammen med NAROM,  rundt sitt eksisterende rekrutteringsprogram og at medlemsbedrifter kan hekte seg på etter hvert.

Som student interessert i romvirksomhet er det ikke alltid lett å finne fram i det tilbudet universiteter og høgskolser i tilbyr. For å hjelpe på dette har NTNU utviklet et nettsted som skal hjelpe studenter å finne fram i studietilbudet og jobbmuligheter. Romportalen.no  er et prøveprosjekt og NIFRO jobber for at det skal bli et permanent nettsted som samler informasjon relevant for studenter og unge mennesker som ønsker en karriere inne romvirksomhet.

En viktig del av å styrke norsk romvirksohet og skape flere arbeidsplasser i denne voksende næringe er at det utdanningen treffer det behovet næringen har. Et tetter samarbeid mellom industrien og utdanningen vil blidra til at dette skjer.

Søk
X